SKS – Sikkerhedskvalitetsstyring

Hvad er et SKS-system ?

 

Et SKS-system skal være med til at kvalitetssikrie arbejdet i virksomheden for at opnå højst mulig el-sikkerhed.

Et SKS-system skal derfor være med til at forebygge fejl i el-installationer.

Formålet med et SKS-system er at sikre, at den færdige el-installation lever op til

Stærskstrømsbekendtgørelsens krav.

 

Før idriftsættelse af en el-installation, kontrolleres en række punkter.

Kontrolmålinger foretages med instrumenter der er specielt beregnede til udføre målingerne.

Nogle af kontrolmålingerne er f.eks. test af fejlstrømsrelæ, jordspyddets funktion eller overgang i installationen.

 

Som autoriseret el-installatør skal man have et velfungerende SKS-system, hvilket medfører jævnlig uddannelse af personale, og kontrol af eget arbejde.

SKS-systemet kontrolleres årligt i en "intern audit".

SKS-systemet kontrolleres hver 2.år i en "ekstern audit".

Godkendes "intern-" og "ekstern audit" kan installatøren fortsat opretholde sin autorisation.